22 lutego 2017 roku odbyło się zebranie członków klubu Dęby Osielsko dwóch sekcji baseballu i pływania.

Po dokonanych wyborach przewodniczącego zebrania, sekretarza i komisji skrutacyjnej i sprawozdaniach, zostały zgłoszona kandydatura Roberta Pochwała na prezesa klubu.

Wynik był jednogłośny prezesem Klubu na lata 2017-2019 został Robert Pochwała!

Następnie 8 osób zgłosiło swoje kandydatury na członków zarządu klubu. Ostatecznie do zarządu zostało wybrane 6 osób:

– Sebastian Wąsik

– Mateusz Macniak

-Adrian Liwoch

-Beata Książkowska 

-Krzysztof Żołnowski 

-Sylwia Januszewska 

Członkowie zagłosowali nad przyjęciem nowej sekcji Eisstock’a która została zatwierdzona.